• TRANG CHỦ

Khóa học Workshop Proposal Writing for Research Projects

Trung tâm Thông tin Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Khóa học Workshop Proposal Writing for Research Projects của DAAD với các thông tin như sau:

1. Ngày tổ chức hội thảo: 13/04/2019.

2. Mục đích của Khóa học: hỗ trợ các ứng viên nghiên cứu sinh soạn thảo đề cương nghiên cứu hợp với chuẩn mực quốc tế và làm tăng khả năng thành công khi nộp hồ sơ cho các tổ chức quốc tế.

3. Hạn chót đăng ký: 22/3/2019.

(Ứng viên sẽ được chọn tham gia và được thông báo đăng ký thành công vào ngày 30/3/2019).

4. Các thông tin về việc đăng ký và chương trình hội thảo, vui lòng tải tại đây.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trần Thế Bình

DAAD Information Centre HCMC

Deutsches Haus Ho Chi Minh City

33 Lê Duẩn Blvd, District 1

Ho Chi Minh City

Vietnam

Phone/fax +84 28 3822 3427

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.