• TRANG CHỦ

Thông báo tuyển sinh học bổng MEXT năm 2020

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2020 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp). Thông tin về chương trình học bổng như sau:

1. Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được thông báo công khai trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản.

Các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, trường trung học phổ thông, ... có thể truy cập đường link tuyển sinh học bổng này tại: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaotuyensinhluuhocsinhduoccaphocbongcpNB.html

2. Thông báo về thời gian thi về kết quả thi.

Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 và thi vấn đáp sẽ được tiến hành vào ngày 29/7, 31/7, 1/8 năm 2019. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ thông báo lịch thi cụ thể cũng như kết quả thi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo tới các thí sinh.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo đường link: http://icd.edu.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-luu-hoc-sinh-duoc-cap-hoc-bong-cua-chinh-phu-nhat-ban-monbukagakusho-nam-2020.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1118.