• TRANG CHỦ

Hội thảo “Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông”

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông”, Hội thảo nhận được sự quan tâm và đến dự của các trường đại học có đào tạo chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Công tác xã hội; các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông Công lập và Dân lập trên địa bàn TP.HCM…

Hội thảo tổ chức với mục đích tạo cơ hội trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Tâm lý học, Giáo dục học, chuyên viên tư vấn, tham vấn học đường, nhân viên công tác xã hội, giảng viên, giáo viên phổ thông, cũng như cán bộ quản lý giáo dục về thực trạng triển khai công tác hỗ trợ tâm lý trong nhà trường cũng như một số mô hình tham vấn học đường đã và đang được áp dụng trong thực tiễn, đồng thời lắng nghe phản hồi từ các cơ sở giáo dục về những thành tựu và hạn chế của công tác hỗ trợ tâm lý học đường, từ đó xác định nhu cầu rèn luyện nghiệp vụ, chuyên môn của chuyên viên tham vấn, tư vấn học đường. Trên cơ sở đó, Hội thảo hướng đến sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhằm tìm ra giải pháp phát triển mô hình tham vấn học đường phù hợp với bối cảnh Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo đã nhận hơn 50 bài viết của các nhà khoa học, chuyên viên tham vấn, tư vấn học đường, nhân viên công tác xã hội, giảng viên các trường đại học, giáo viên ở các trường phổ thông.

 

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

 

TS. Nguyễn Thị Bích Hồng, báo cáo tham luận

 

Đại diện giáo viên Trường THPT Mari Curie, báo cáo tham luận

 

Hội thảo nhận được sự quan tâm và đến dự của các trường đại học có đào tạo chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học,

Công tác xã hội; các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông Công lập và Dân lập trên địa bàn TP.HCM và sinh viên.