• TRANG CHỦ

Hội thảo “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông”. Giáo dục STEM với nhiệm vụ cung cấp các kiến thức và kĩ năng cần thiết cho học sinh ở thế kỉ 21, sẽ là mô hình giáo dục diện rộng trong tương lai gần của thế giới.

Hội thảo đón nhận sự quan tâm và nhận hơn 50 bài viết của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, giảng viên các trường đại học sư phạm - những người đang trực tiếp làm công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên sư phạm, giáo viên phổ thông, cán bộ các sở Giáo dục và Đào tạo và một số nhà khoa học ứng dụng, nhà đầu tư - chuyển giao sản phẩm giáo dục trong đó có mô hình STEM.

Hội thảo đã khái quát bức tranh toàn cảnh về thành tựu của Giáo dục STEM, các giải pháp cho các trường đại học, cao đẳng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo giúp sinh viên ra trường đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông định hướng STEM, ứng dụng STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, những kinh nghiệm về việc áp dụng mô hình STEM trên bình diện chương trình giáo dục phổ thông mới, trên bình diện từng môn học, hoạt động rất hữu ích và mang tính đóng góp, định hướng sâu sắc.

Trên cơ sở đó, Hội thảo hướng đến sự quan tâm của những người hoạch định chính sách nhằm nâng cao nhận thức tích cực, thái độ đúng đắn của các tầng lớp xã hội về giáo dục STEM, từ các bậc cha mẹ, giáo viên, nhà trường và đến các lực lượng khác.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Đặng Văn Sơn-Giám đốc Chương trình STEM, Học viện Sáng tạo S3 báo cáo tham luận

"Xây dựng hệ sinh thái STEM trong trường phổ thông"

 

Hội thảo đón nhận sự quan tâm của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, giảng viên các trường đại học sư phạm - những người đang trực tiếp làm công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên sư phạm, giáo viên phổ thông, cán bộ các sở Giáo dục và Đào tạo và một số nhà khoa học ứng dụng, nhà đầu tư - chuyển giao sản phẩm giáo dục trong đó có mô hình STEM.