• TRANG CHỦ

Danh sách sinh viên nhận học bổng học kì I năm học 2018 - 2019

Sinh viên xem danh sách tại đây

Lưu ý:

Khi có tên trong danh sách, sinh viên phải khai báo tài khoản của chính mình trên trang online. Khi có đủ thông tin Phòng KHTC mới chuyển khoản.

Sau khi cung cấp thông tin về tài khoản cá nhân nhưng chưa nhận được tiền, sinh viên liên hệ Phòng KHTC để kiểm tra