BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG - CHUYÊN ĐỀ - NGHIỆP VỤ


THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 30

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng  Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ...

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 3

THÔNG BÁO  Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) -...

Thông báo chiêu sinh lớp "Phương pháp giảng dạy kĩ năng mềm" Khóa 6,7 tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp chuyên đề bồi dưỡng“Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm” Khóa 6 Trường Đại học...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MẦM NON NĂM 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MẦM NON Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh...