TIN TỨC - THÔNG BÁO


Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 5/2018

Thực hiện Kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2017 - 2018, Trường gửi đến các đơn vị kế hoạch...

Thông báo Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2018

1. Đối tượng, điều kiện và chương trình đăng kí Sinh viên chính quy đang theo học tại trường ĐHSP TP. HCM...