TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ


Chương trình đào tạo tiếng Hàn sơ cấp và trung cấp tại Hàn Quốc

Văn phòng KOICA tại Việt Nam chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về...

Chương trình tham quan giao lưu, học tập tại Trường Đại học Quốc Gia Chinan

Trường Đại học Quốc Gia Chinan (NCNU), Đài Loan chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh...

Cuộc thi LabCitoyen/ Lab Citizen 2019

Viện Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí...

Khóa học Workshop Proposal Writing for Research Projects

Trung tâm Thông tin Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến...

Cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài cho sinh viên

Văn phòng trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp IAESTE Việt Nam – Đại học Thái Nguyên...

Chương trình trao đổi sinh viên năm 2019-2020 với Trường Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc

Trường Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc, Đài Loan chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố...

Chương trình trao đổi sinh viên năm 2019 – 2020 với Trường Đại học Paris Diderot, Pháp

Trường Đại học Paris Diderot, Pháp chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông...

Học bổng Fulbright TEA dành cho giáo viên THCS và THPT

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo...

Tuyển Dự án Tăng cường đào tạo tiến sĩ

Văn phòng AUF tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dự án tăng cường đào tạo tiến sĩ, với...

Tuyển chọn dự án “Hỗ trợ tăng cường hoạt động đào tạo trình độ Tiến sĩ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”

Văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) thông báo tuyển chọn dự án...

Học bổng KOICA năm 2019

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp Học bổng KOICA 2019 gồm 20 chương trình đào tạo thạc...

Học bổng Chính phủ Australia năm 2019

Chương trình phát triển Nhân lực Việt Nam – Australia chuyển đến Trường Đại học Sư phạm...

Tuyển ứng viên tham gia các chương trình nghiên cứu về Developmental Biology và Neuroscience

Phòng Hợp tác Quốc tế kính chuyển thông báo tuyển ứng viên tham gia các chương trình...

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại U-crai-na năm 2019

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp...

Chương trình học bổng Sakura năm 2019

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo về chương trình học bổng Sakura năm 2019 về việc...

TUYỂN SINH ĐI HỌC THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH TẠI BÊ-LA-RÚT NĂM 2019

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố...

DỰ ÁN HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP

Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Nam chuyển đến Trường Đại...

TUYỂN SINH ĐI HỌC THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH TẠI MÔ-DĂM-BÍCH NĂM 2019

Ngày 07/12/2018, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến trường Đại học Sư phạm...

HỌC BỔNG ĐI HỌC THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH TẠI HUNG-GA-RI NĂM 2019

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí...

HỌC BỔNG TRAO ĐỒI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC HANBAT - HÀN QUỐC NĂM 2018

Ngày 16/04/2018, Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Quốc gia Hanbat Hàn Quốc chuyển đến...