• TRANG CHỦ
  • TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIN TỨC - SỰ KIỆN


Danh sách sinh viên cần điều chỉnh thông tin cá nhân

Dưới đây là danh sách sinh viên xin chỉnh sửa thông tin cá nhân. Phòng CTCT và HSSV mời các bạn...

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019

         Ngày 18/05/2019, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội nghị Sinh viên...

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THƯỞNG TỶ LỆ % HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THƯỞNG TỶ LỆ % HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM...

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kì 1 năm học 2018 - 2019

                   DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI                             HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Kèm theo Quyết định số...