280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Main site - English
PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 14:22

Journal of Science

 

Title of Journal: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION - JOURNAL OF SCIENCE

 

Special Issue: Education Science; Natural Sciences and Technology; Social Sciences and Humanities

ISSN: 1859-3100

 

1. Editorial Board:


Editor in Chief

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Kim Hong- Editor in Chief

Rector, Ho Chi Minh City University of Education

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Bich Huy- Deputy Editor in Chief

Faculty of Mathematics - Informatics, Ho Chi Minh City University of Education

Dr. Tran Hoang- Deputy Editor in Chief

Manager of Scientific Research Office, Ho Chi Minh City University of Education

Education Science Committee

Assoc. Prof. Dr. Hoang Van Can

Vice-Rector, HCMC of Education

Dr. Nguyen Kim Dung

Vice-Director of Institute for Education Research, HCMC University of Education

Assoc. Prof. Dr. Doan Van Dieu

Faculty of Psychology & Education, HCMC University of Education

Dr. Doan Huu Hai

Assoc. Prof. Dr. Pham Xuan Hau

Dr. Nguyen Thi Bich Hong

Dr. Bach Van Hop

Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Huong

Dr. Ho Van Lien

Dean of Faculty of Psychology & Education, HCMC University of Education

Dr. Tran Thi Thu Mai

Prof. Dr. Le Ngoc Tra

Dr. Huynh Thanh Trieu

Vice-Rector, HCMC of Education

Natural Sciences and Technology Committee

Dr. Le Thi Minh Ha

Dean of Faculty of Special Education, HCMC University of Education

Dr. Tran Hoang

Manager of Scientific Research Office, HCMC University of Education

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Kim Hong

Rector, HCMC University of Education

Dr. Nguyen Thi Minh Hong

Dean of Faculty of Chinese, HCMC University of Education

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Ly Kha

Dean of Faculty of Primary Education, HCMC University of Education

Dr. Pham Xuan Mai

Dean of Faculty of Russian, HCMC University of Education

Dr. Nguyen Chuong Nhiep

Dean of Faculty of Political Education, HCMC University of Education

Assoc. Prof. Dr. Ngo Minh Oanh

Director of Institute for Education Research

Assoc. Prof. Dr. Trinh Sam

Dean of Faculty of Literature, HCMC University of Education

Dr. Pham Thi Xuan Tho


Dr. Dinh Thi Tu

Dean of Faculty of Pre-School Education, HCMC University of Education

Dr. Nguyen Ngoc Vu

Dean of Faculty of English, HCMC University of Education

Social Sciences and Humanities Committee

Assoc. Prof. Dr. Trinh Van Bieu

Dr. Nguyen Tien Cong

Dr. Nguyen Van Hoa


Assoc. Prof. Dr. Le Van Hoang

Vice-Dean of Faculty of Physic, HCMC University of Education

Dr. Nguyen Manh Hung

Dean of Faculty of Physic, HCMC University of Education

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Bich Huy

Faculty of Mathematics - Informatics, HCMC University of Education

Dr. Pham Van Ngot

Dean of Faculty of Biology, HCMC University of Education

Assoc. Prof. Dr. My Vinh Quang

Faculty of Mathematics - Informatics, HCMC University of Education

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Tuan

Dean of Faculty of Mathematics - Informatics, HCMC University of Education

Dr. Duong Thi Bach Tuyet

Assoc. Prof. Dr. Le Anh Vu

Dr. Duong Ba Vu

Dean of Faculty of Chemistry, HCMC University of Education

 

2. Publications Frequency: Monthly

  • Special Issue Education Science: Quarterly (Four in a year)
  • Special Issue Natural Sciences and Technology: Quarterly (Four in a year)
  • Special Issue Social Sciences and Humanities: Quarterly (Four in a year)

 

3. Contact

Scientific Research & Environments - Journal of Science Office

280 An Duong Vuong Street, District 5, Ho Chi Minh City

Tel: +84-8-38352020 (Ext: 177) - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: http://tckh.hcmup.edu.vn

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu