Danh sách chính thức đội tuyển Olympic vật lý toàn quốc PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 07:32

Khoa Vật lý xin chúc mừng đội tuyển chính thức gồm 5 thành viên:

1. Ngô Minh Nhựt (đội trưởng) Lý 4

2. Nguyễn Phi Hùng Lý 3

3. Trần Dương Anh Tài Lý 2

4. Phan Anh Luân Lý 2

5. Nguyễn Phước Vĩnh Sơn Lý 2

Đội tuyển sẽ lên đường tham dự kỳ thi Olympic vật lý toàn quốc năm 2016 tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng vào ngày 20/4/2016.

Chúc các bạn trong đội tuyển ôn tập thật tốt để hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra.