THÔNG BÁO SINH VIÊN THAM GIA PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 21:53

Các bạn sinh viên vui lòng xem nội dung thông báo trong văn bản đính kèm theo link:

https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TRVZydndNTVppTW8