THÔNG BÁO CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ PDF. In Email
Thứ bảy, 26 Tháng 11 2016 18:55
Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm TPHCM ban hành chuẩn đầu ra của ngành sư phạm Địa lí - Trình độ Đại học.
Mời các bạn quan tâm, xem ở tài liệu đính kèm theo link bên dưới:
http://www.mediafire.com/file/uyr1oqy8j8p0tc5/CDR_SPDiaLy_Final.pdf