Thay đổi phòng lớp tập huấn "Kỹ năng giải toán trung học phổ thông sử dụng máy tính cầm tay" PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 12 2016 15:46

Sinh viên cập nhật phòng mới cho lớp tập huấn "Kỹ năng giải toán trung học phổ thông sử dụng máy tính cầm tay" : Hội trường A509 (Cơ sở 280 An Dương Vương, Q5)

Lớp trưởng của 6 lớp "Thực hành dạy học toán" thông báo đến các bạn trong lớp thông tin này.