Tổ Toán – Tin – Vật lí tổ chức buổi ngoại khóa “ Rung chuông vàng” lần 2 PDF. In Email
Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 11:05

Nhằm tạo sân chơi cho học sinh sau kỳ thi học kỳ 1, Tổ Toán – Tin – Vật lí tổ chức buổi ngoại khóa cho học sinh tham gia dưới hình thức thi rung chuông vàng Tổ Toán – Tin – Vật lí lần thứ 2. Buổi ngoại khóa giúp học sinh có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn thông qua các câu hỏi lý thú, các học sinh có cơ hội giao lưu với nhau và tạo mỗi trường học tập thân thiện, cởi mở. Buổi ngoại khóa dành cho học sinh khối 10.  Mỗi lớp chọn 10 học sinh tham gia thi bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về Toán và Tin học trong chương trình lớp 10. Các học sinh còn lại của lớp tham gia cổ vũ cho các thí sinh, tham gia trả lời câu hỏi dành cho khán giả và tham gia trợ giúp cho thí sinh khi được cho phép.