Thông báo về giải thưởng Kova 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 10:41

Sinh viên theo dõi thông tin về Giải thưởng Kova 2017 tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/5/2017

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên A110 (liên hệ cô Dung)