Thông báo về hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 11:25

Thực hiện chủ trương của trường và cũng là để tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học khoa Toán-Tin, khoa sẽ tổ chức "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học" năm học 2016-2017 vào lúc 7h30 ngày 9/5/2017 tại phòng C1009.

Các sinh viên đã đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học phải tham gia hội nghị này để tiến hành nghiệm thu các đề tài. Mỗi sinh viên chuẩn bị một bài báo cáo 10 phút trước hội đồng và một bản báo cáo trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu đạt được (đi kèm cùng 5 bản photo) để gửi cho các thành viên của hội đồng.

Các bạn sinh viên năm 3 nên đến tham dự hội nghị để chuẩn bị cho việc đăng kí đề tài khoá luận cho năm sau.

Các bạn sinh viên năm 4 đang làm khoá luận cần đến tham dự hội nghị để chuẩn bị làm quen với việc báo cáo trước hội đồng đánh giá.