HỘI NGHỊ SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 08:41

Khoa Lịch sử kính mời quý Thầy Cô và các bạn sinh viên đến dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2016 - 2017

Thời gian: 8h, 04-5-2017 (thứ Năm)

Địa điểm: phòng B 405 - cơ sở An Dương Vương

Kính mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên tham dự, đóng góp ý kiến cho Hội nghị!