THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016-2017 PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 5 2017 23:50

VP Khoa gửi đến các bạn thông tin về danh sách dự kiến nhận học bổng KKHT học kỳ I - Năm học 2016 - 2017

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=22810&lang=vi&site=0

Nếu có thắc mắc, các bạn sinh viên đến Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 gặp Thầy Hoàn (từ ngày 11-5 đến hết ngày 24-5) để được giải quyết.