THÔNG BÁO HỌP TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 00:16

Khoa Lịch sử sẽ tổ chức buổi họp tổng kết thực tập sư phạm năm 2017

- Thời gian: 7.30, 24-5-2017 (thứ Tư)

- Địa điểm: Giảng đường D (cơ sở An Dương Vương)

Khoa Lịch sử kính mời quý Thầy Cô dành thời gian tham dự, đóng góp ý kiến cho buổi họp tổng kết thực tập sư phạm.

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên đã tham gia kỳ thực tập Sư phạm lần I và lần II trong năm 2017 hiện diện đầy đủ trong buổi họp tổng kết nêu trên.