THÔNG BÁO “QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ HÌNH THỨC HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH” PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 6 2017 22:58

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về “Quy định đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ hình thức học cùng lúc hai chương trình”.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TX2gteUFfajZ5SjQ