THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯA LÀM CAM KẾT PHỤC VỤ NGÀNH VÀ NỢ HỌC PHÍ 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 22:33

Các bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2017 chưa làm cam kết phục vụ ngành (đối với ngành Sư phạm) và còn nợ học phí có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng hoàn tất các thủ tục và nộp học phí cho nhà trường.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TTXlKV2YtaXl0TUk