THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM SWANGJU - HÀN QUỐC PDF. In Email
Thứ bảy, 17 Tháng 6 2017 10:29

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về chương trình trao đổi học bổng Trường ĐH Sư phạm Gwangju Hàn Quốc.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TNS1TN1RnX1VoTHc