THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN SINH SIÊN SỬ DỤNG THƯ VIỆN PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 01:10

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên năm I - khóa 43 (2017-2021) thông báo về việc đăng ký hướng dẫn sử dụng Thư viện.

Lưu ý: nếu các bạn sinh viên không tham gia lớp hướng dẫn thì sẽ không được sử dụng Thư viện trong thời gian theo học tại Trường.