Những hướng dẫn và kế hoạch của LĐ LĐ TP. Hồ Chí Minh PDF. In Email
Chủ nhật, 15 Tháng 10 2017 09:10

Hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1. Kế hoạch tổ chức Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

2. Hướng dẫn tuyên truyền về công tác tuyên giáo quý IV năm 2017

Xin mời các đồng chí xem 2 nội dung trên và triển khai thực hiện