KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-18 PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 11 2017 08:09

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên kế hoạch thực hành nghiệp vụ sư phạm năm học 2017-18.

Link: https://drive.google.com/open?id=1C6UkdAJtijVAm7fOKXVhS0ECtDJyFNkk