THÔNG BÁO v/v ĐỀ NGHỊ MỞ HỌC PHẦN PDF. In Email
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 01:20

Các bạn sinh viên có nhu cầu học vượt, học cải thiện các học phần trong học kỳ II, năm học 2017-18 sẽ gửi về VP Khoa các văn bản sau:

1. Đơn đề nghị mở học phần

2. Danh sách sinh viên đề nghị mở học phần

Thời hạn: trước 11.00, ngày 15 tháng Mười một 2017 (Thứ Tư)