THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA LỊCH SỬ NHẬN HỌC BỔNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN SỬ HỌC VIỆT NAM VÀ HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 02:50

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng của Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh năm 2017 sẽ nhận học bổng tại thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 08.00 ngày 02 tháng Mười hai 2017 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường D, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Link: https://drive.google.com/open?id=1EEB64SyntitizV1Ib5uiFdrLNAZeW5XO

Lưu ý:

- Các bạn mang theo thẻ sinh viên (kể cả những bạn đã tốt nghiệp)

- Sau 9.00, các bạn chưa đến để nhận học bổng thì Ban Tổ chức sẽ hủy việc phát học bổng cho các bạn.