THÔNG BÁO THI VẤN ĐÁP HP LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN HIỆN ĐẠI 1 PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 12 2017 01:09

Các bạn sinh viên của Học phần LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN HIỆN ĐẠI 1 sẽ thi VẤN ĐÁP theo thời gian, địa điểm như sau:

- Thời gian:  Cả ngày 22.12.2017 (Thứ Sáu, bắt đầu lúc 7.30)

- Địa điểm: phòng B.312; B.313; B.314 (cơ sở An Dương Vương)

- Trình tự thi: Lớp chiều thứ Ba thi trước; sau đó, là 2 lớp chiều thứ Bảy