Chương trình học bổng ngắn hạn tại Isarel PDF. In Email
Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 15:10

Ngày 05/02//2018, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội chuyển đến trường Đại học Sư phạm Tp.HCM thông báo về 02 chương trình học bổng ngắn hạn tại Isarel như sau:

1. Chi tiết chương trình học bổng

  • 1.1 Khóa học về Phương pháo giáo dục cho thanh niên có nguy cơ: chống bỏ học và hỗ trợ tác hoà nhập (Educational methodologies Youth At-Risk: Preventing Student Dropouts and Facilitating Reintegration)

Thời gian khóa học: 24/04/2018 - 24/05/2018.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang điện tử:

https://drive.google.com/file/d/1LmC4XWaRJ55tZes7N5BRvFoVbkZ0paCL/view

 

  • 1.2 Khóa học về Giáo dục đặc biệt (Special & Inclusive Education)

Thời gian khóa học: 06/05/2018 - 25/05/2018.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang điện tử:

https://drive.google.com/file/d/13tqBg9a_xex4oEfd5yyZSZXpnUVYDNqk/view

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

- Học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở sẽ do chính phủ Israel tài trợ.

- Tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam- Israel và các chi phí phát sinh khác sẽ do cơ quan cử học viên hoặc học viên tự chi trả.

2. Điều kiện tham gia chương trình

Ứng viên có kinh nghiệm 3 năm trở lên, có chuyên ngành từ đại học trở lên, tiếng Anh tốt.
Ứng viên sẽ được mời phỏng vấn.

3. Hồ sơ xét tuyển và hạn nộp hồ sơ

  • Hồ sơ tham dự bao gồm:

- Thư ứng tuyển theo mẫu (vui lòng tải về theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/19BDf06u0HPOePT-bsYf66zCjZ_WBPpIW/view)

- 02 thư giới thiệu bằng tiếng Anh của 2 người được nêu tên trong mục 10 của Thư ứng tuyển.

- Ảnh chụp/bản scan các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan.

- Hồ sơ tham dự xin gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử của cô Nguyễn Bảo An Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , điện thoại (0243) 7187511, và cô Nguyễn Thu Trang Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , điện thoại (0243) 7187532.

  • Thời hạn nộp hồ sơ:

- Khóa học về Phương pháo giáo dục cho thanh niên có nguy cơ: chống bỏ học và hỗ trợ tác hoà nhập: 22/02/2018.

- Khóa học về Giáo dục đặc biệt (Special & Inclusive Education): 05/03/2018

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chuyên viên Lê Trần Hải Thanh, số điện thoại (028) 38391080 hoặc email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.