Mùa hè năm 2018 của Đại Học Inje, Hàn Quốc PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 6 2018 16:59

Chương trình mùa hè năm 2018 dành cho sinh viên viên bao gồm những hoạt động trải nghiệm văn hóa và học ngôn ngữ tiếng Hàn.

Thời gian học:

-  Đợt 1: từ ngày 29/07/2018 đến ngày 08/08/2018

- Đợt 2: từ ngày 12/08/2018 đến ngày 25/08/2018

Chi tiết tải file tại đây:

http://www.mediafire.com/file/wbr44f4a4bgw4ow/Mua%20he%202018%20Dai%20hoc%20tai%20Han%20Quoc.rar