Quyết định của Hiệu Trưởng về việc miễn, giảm học phí, cấp học học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (học kì I năm học 2018-2019) PDF. In Email
Thứ năm, 11 Tháng 10 2018 09:40

Danh sách sinh viên được miễn học phí HK I năm học 2018 - 2019

Danh sách sinh viên được giảm 50% học phí HK I năm học 2018 - 2019

Danh sách sinh viên được giảm 70% học phí HK I năm học 2018 - 2019

Danh sách sinh viên khuyết tật được cấp học học bổng và hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2018 - 2019