280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Đào Tạo
Thông báo chiêu sinh các lớp chuyên đề mầm non: Hiệu trưởng trường mầm non, Quản lý trường mầm non, Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non, Dạy đàn Organ cơ bản cho trẻ mầm non PDF. In Email
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 08:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ MẦM NON

1. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hiệu trưởng trường mầm non”

Khóa 10

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Hiệu trưởng trường mầm non” chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng

Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non.

 1. 2. Học phí toàn khóa : 3.500.000 đồng/học viên
 2. 3. Thời gian học:

- Từ 25/11/2017 đến ngày 25/06/2018 vào buổi tối thứ 7 (17h30 – 21h00) và cả ngày chủ nhật (S: 7h30 – 11h30, C: 13h30 – 17h00)

- Thời lượng: 300 tiết

 1. 4. Địa điểm học:

Phòng A.305 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương P4 Q5)

 1. 5. Cấp chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường ĐHSP TP.HCM cấp chứng chỉ hoàn thành khóa Hiệu trưởng trường mầm non”.

 1. 6. Liên hệ đăng kí học:

-     Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương P.4 Q.5: Phòng A3.06, điện thoại: Cô Uyên (0974 930 513), Thầy Hải (0913 607 610) (gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -17h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Argibank chi nhánh An Phú TP.HCM

Nội dung: Họ tên – BDHT K10 – số điện thoại

- Ví dụ: Nguyễn Văn A – BDHT K10 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hiệu trưởng trường mầm non”

Khóa 11

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Hiệu trưởng trường mầm non” chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng

Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non.

 1. 2. Học phí toàn khóa : 3.500.000 đồng/học viên
 2. 3. Thời gian học:

- Từ 20/11/2017 đến ngày 20/06/2018 vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 (17h30 – 21h00)

- Thời lượng: 300 tiết

 1. 4. Địa điểm học:

Phòng A.305 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương P4 Q5)

 1. 5. Cấp chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường ĐHSP TP.HCM cấp chứng chỉ hoàn thành khóa Hiệu trưởng trường mầm non”.

 1. 6. Liên hệ đăng kí học:

-     Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương P.4 Q.5: Phòng A3.06, điện thoại: Cô Uyên (0974 930 513), Thầy Hải (0913 607 610) (gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -17h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Argibank chi nhánh An Phú TP.HCM

Nội dung: Họ tên – BDHT K11 – số điện thoại

- Ví dụ: Nguyễn Văn A – BDHT K11 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

2. QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Quản lí trường mầm non

Khóa 41

Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Quản lí trường mầm non chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng

Cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.

 1. 2. Học phí toàn khóa :

-         2.500.000 đồng /học viên: (Đối với học viên đã có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên)

-         3.300.000 đồng /học viên: (Đối với học viên chưa có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên)

 1. 3. Thời gian học:

Từ 04/11/2017 đến ngày 04/06/2018 , thời lượng: 300 tiết

Buổi tối thứ 7 (Tối: 17h30 – 21h) và cả ngày Chủ nhật (Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00)

 1. 4. Địa điểm học:

-         Tại phòng A.304 (thứ 7) và A.210(Chủ nhật)trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

-         Địa chỉ: 280 An Dương Vương P.4 Q.5

 1. 5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường ĐHSP TP.HCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Quản lí trường mầm non.

 1. 6. Liên hệ tư vấn:

-          Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương P.4 Q.5: Phòng A3.06, điện thoại: Cô Uyên (0974 930 513), Thầy Hải (0913 607 610) (gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -17h).

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Argibank chi nhánh An Phú TP.HCM

Nội dung: Họ tên – QLMN K41 – số điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn A – QLMN K41 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Quản lí trường mầm non

Khóa 42

Trường Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Quản lí trường mầm non chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng

Cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.

 1. 2. Học phí toàn khóa :

-         2.500.000 đồng /học viên: (Đối với học viên đã có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên)

-         3.300.000 đồng /học viên: (Đối với học viên chưa có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên)

 1. 3. Thời gian học:

Từ 06/11/2017 đến ngày 06/06/2018 , thời lượng: 300 tiết

Buổi tối các ngày thứ 2 – 4 - 6 (Tối: 17h30 – 21h00)

 1. 4. Địa điểm học:

-         Tại phòng A.304 – trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

-         Địa chỉ: 280 An Dương Vương P.4 Q.5

 1. 5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường ĐHSP TP.HCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Quản lí trường mầm non.

 1. 6. Liên hệ tư vấn:

-          Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương P.4 Q.5: Phòng A3.06, điện thoại: Cô Uyên (0974 930 513), Thầy Hải (0913 607 610) (gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -17h).

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Argibank chi nhánh An Phú TP.HCM

Nội dung: Họ tên – QLMN K42 – số điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn A – QLMN K42 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

3. DẠY THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CHO TRẺ MẦM NON

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”

Khóa 30

Trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non” chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng

Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non và các đối tượng có nhu cầu.

 1. 2. Học phí toàn khóa : 675.000 đồng/học viên
 2. 3. Thời gian học:

- Từ 17/10/2017 đến ngày 17/11/2017 vào các buổi tối thứ 3, 5, 7 (18h00 – 21h00)

- Thời lượng: 45 tiết

 1. 4. Địa điểm học:

Sân dãy A Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, P4, Q5.

 1. 5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường ĐHSP TP.HCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”.

 1. 6. Liên hệ đăng kí học:

-     Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương P.4 Q.5: Phòng A3.06, điện thoại: Cô Uyên (0974 930 513), Thầy Hải (0913 607 610) (gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -17h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Argibank chi nhánh An Phú TP.HCM

Nội dung: Họ tên – TDND K30 – số điện thoại

- Ví dụ: Nguyễn Văn A – TDND K30 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

4. DẠY ĐÀN ORGAN CƠ BẢN CHO TRẺ MÂM NON

Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Dạy đàn Organ cơ bản cho trẻ mầm non

Khóa 05

Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Dạy đàn Organ cơ bản cho trẻ mầm non chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng

Có bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở trở lên và các đối tượng khác có nhu cầu.

 1. 2. Học phí toàn khóa: 800.000 đồng /học viên
 2. 3. Thời gian học:

-         Từ 23/10/2017 đến ngày 23/11/2017 vào buổi tối thứ 2-4-6 (Tối: 18h00 – 21h00).

- Thời lượng: 45 tiết.

 1. 4. Địa điểm học:

-         Phòng H.201, nhà H, lầu 2 Trường ĐHSP TP.HCM.

-         Địa chỉ: 280 An Dương Vương P4 Q5.

 1. 5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành học phần qui định sẽ được Trường ĐHSP TP.HCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Dạy đàn Organ cơ bản cho trẻ mầm non.

 1. 6. Liên hệ đăng kí học:

-     Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương P.4 Q.5: Phòng A3.06, điện thoại: Cô Uyên (0974 930 513), Thầy Hải (0913 607 610) (gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -17h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Argibank chi nhánh An Phú TP.HCM

Nội dung: Họ tên – ORGAN K05 – số điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn A – ORGAN K05 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu