280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Danh sách sinh viên nhận học bổng Agribank năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 09:31
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG
AGRIBANK AN PHÚ NĂM HỌC 2016 - 2017
Kèm theo QĐ số    2745/QĐ-ĐHSP, ngày  18 tháng 11 năm 2016
STT MSSV Họ Ngày sinh Khoa HK1 HK2
1 40.602.001 Nguyễn Tuấn Anh 14/07/1996 Lịch Sử 3.25 3.45
2 40.905.143 Huỳnh Minh Vương 28/02/1994 GDQP 3.08 3.33
3 40.755.016 Nguyễn Thị Hà 19/04/1996 Tiếng Nhật 2.92 3.24
4 40.102.067 Nguyễn Thành Phúc 24/02/1996 Vật Lý 2.78 3.66
5 39.902.002 Đồng Thị Thụy An 01/01/1994 GDMN 3.41 3.63
6 39.101.053 Nguyễn Đức Hiếu 16/03/1995 Toán - Tin 3.09 3.80
7 40.102.065 Lê Tấn Phát 04/08/1996 Vật Lý 2.75 3.54
8 39.604.023 Mai Hồng Đào 25/06/1995 Tâm lý học 3.66 3.85
9 41.01.301.015 Nguyễn Thị Phương Dung 17/01/1996 Sinh học 3.33 3.28
10 39.605.076 Nguyễn Thị Lam 30/04/1995 GDCT 3.71 3.50
SV cung cấp số tài khoản của SV trên trang online cá nhân để chuyển tiền HB
HIỆU TRƯỞNG
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu