Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (05-12-2016)

(Kết quả đăng ký sử dụng phòng gửi về trước ngày 05-12-2016)

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 4, 07/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro Dãy A - ADV
2 Thứ 6, 09/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
3 Thứ 7, 10/12/2016,
17g00 - 20g00
Hóa học 1 120 GĐ D
4 Chủ nhật, 11/12/2016, tiết 2-5 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
5 Thứ 2, 12/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
6 Thứ 3, 13/12/2016, tiết 1-12 Tiếng Trung 1 150 Máy chiếu, micro HT KTX
7 Thứ 5, 15/12/2016, tiết 1-6 GDQP 1 200 Máy chiếu, micro HT KTX
8 Thứ 7, 17/12/2016, tiết 2-15 Tiếng Hàn Quốc 1 150 Máy chiếu , micro KTX.D.203
9 Thứ 7, 17/12/2016, tiết 2-15 Hoá học 1 150 Máy chiếu , micro không được
10 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 2-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu , micro A.105 - ADV
11 Thứ 3, 20/12/2016, tiết 1-6 Địa lý 1 180 Máy chiếu, micro không được
12 Thứ 5, 22/12/2016, tiết 13-15 Tâm lý học 1 150 Micro A103 - ADV
13 Thứ 7, 24/12/2016, tiết 1-6 CLB Sinh viên Sáng tạo 1 50 Máy chiếu , micro A312 - ADV
14 Chủ nhật, 25/12/2016, tiết 1-6 GDMN 1 100 Máy chiếu, micro KTX.D.005

Chuyên Mục