Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (28-11-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 26-11-2017

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ năm, 30/11/2017, tiết 7 - 10

1

50

 

Toán - Tin

LVS.A.203

Thứ năm, 30/11/2017, tiết 1 - 10

1

100

 

Đoàn Trường

Giảng Đường D

Thứ năm, 3/12/2017, tiết 1 - 5

1

100

 

Đoàn Trường

Giảng Đường A

LVS

Thứ bảy, 02/12/2017, tiết 1 - 5

1

60

 

Hoá học

LVS.B.101

Thứ 7, 02/12/2017,

Từ 17g00 - 20g00

1

50

 

Ngữ văn

A.203

Thứ 7, 02/12/2017,

từ 17g00 - 21g00

2

100

 

CLB Ngội nhà Trái tim

A.303, A.313

Chủ Nhật, 03/12/2017, tiết 1-5

1

50

 

Hoá học

LVS.D.106

Chủ nhật, 03/12/2017, từ 8h00 - 11h00

1

30

 

CLB Tâm lý

Ngội nhà Trái tim

LLQ.D.101

Chủ nhật, 03/12/2017, tiết 6 - 10

1

30

 

GDCT

LVS.A.101

Chủ nhật, 03/12/2017, từ 12g30- 18g00

1

100

 

CLB Tâm lý

Ngội nhà Trái tim

LLQ.D.106

Chủ nhật, 10/12/2017, từ 8h00 - 11h00

1

30

 

CLB Tâm lý

Ngội nhà Trái tim

LLQ.D.101

Chuyên Mục

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1