280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 08/2017 - Tập 14, Số 8/2017 - KHXH&NV PDF. In Email
Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 08:44

Mô tả chung/General Description


Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes


8(2017)

Khoa học Xã hội và

Nhân văn

19 200 8/2017 Đang phát hành / Published

Mục lục/Contens


No.
Tên tác giả

Author
Tên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Nguyễn Thức Thành Tín

Về lời phát ngôn trong từ điển đơn ngữ (Xem toàn văn)

About the lexicographic statement of monolingual dictionary

5-11
2 Nguyễn Công Lý

Khuông Việt Quốc sư đối với đất nước trong buổi đầu độc lập tự chủ và văn bản bài từ khúc điệu Nguyễn lang quy (Xem toàn văn)

Contribution to the early phase of national independence era by National Buddhist Master Khuong Viet and the text of his Nguyen-lang-quy-musical-pattern tzu

12-27
3 Lê Văn Tấn, Kim Ki Hyun

Kiểu nhân vật đạo sĩ và dật sĩ trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ (Xem toàn văn)

The Taoist hermit and the recluse in the Truyen ki man luc of Nguyen Dữ

28-37
4 Lê Thu Yến

Tâm thiền Nguyễn Du qua thơ chữ Hán (Xem toàn văn)

Mind meditation in Nguyen Du’s Chinese poetry

38-46
5 Phan Thu Vân

Chiến tranh Việt Nam và tinh thần hòa giải trong Forrest Gump - Từ văn học đến điện ảnh (Xem toàn văn)

Vietnam war and the spirit of reconciliation in  Forrest Gump – From literature work to movie

47-60
6 Nguyễn Bích Nhã Trúc

“Quý tộc tính” trong tiểu thuyết Tà dương của Dazai Osamu và truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải (Xem toàn văn)

Nobility inThe setting sun of Dazai Osamu and A Hanoianof Nguyen Khai

61-76
7 Nguyễn Thị Thu Hằng

Diễn ngôn độc thoại nội tâm trong truyện ngắn của Nam Cao (Xem toàn văn)

Interior monologue discourse in short stories by Nam Cao

77-81
8 Trần Duy Khương

Vận mệnh chữ Nôm trong lịch sử văn hóa Nam Bộ (Xem toàn văn)

The destiny of Nom script  in the the history of Southern culture (Survey at temples, pagodas, shrines in Binh Phuoc province)

82-92
9 Nguyễn Thị Thu Tâm

Nghệ thuật tạo hình tượng Giám Trai bằng gốm trong chùa Giác Viên ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The art of making Giam Trai Buddha statue with pottery at Giac Vien pagoda in HCM City

93-102
10 Nguyễn Phú Thắng, Trương Văn Tuấn

Đánh giá khả năng liên kết các điểm du lịch vùng phụ cận với khu du lịch núi Sam, tỉnh An Giang (Xem toàn văn)

Evaluating the possibility of linking tourist attractions in neighboring regions to tourism
in Sam mountain, An Giang province using the synthesis scale method

103-114
11 Đoàn Thị Như Hoa

Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Phú Yên (Xem toàn văn)

Developing the touristic products based on the natural touristic resources in Phu Yen province

115-124
12 Nguyễn Trọng Hiếu

Phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở khu di tích lịch sử văn hóa – danh thắng và du lịch núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh (Xem toàn văn)

Developing spiritual cultural tourism in the historial cultural heritage site and tourist attraction of Ba Den mountain, Tay Ninh province

125-136
13

Nguyễn Minh Triết,

Mai Võ Ngọc Thanh

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Đồng Tháp (Xem toàn văn) 137-147
14 Nguyễn Trọng Nhân

Những tác động của du lịch đối với kinh tế, xã hội và môi trường huyện Phú Quốc qua cảm nhận của người dân địa phương (Xem toàn văn)

Impacts of tourism on the economy, society and environment of Phu Quoc district through local peoples’ perception

148-156
15 Nguyễn Chung Thủy

Tác động của dự án hành lang kinh tế phía Nam và việc khai thác tài nguyên nước sông Mekong đối với khu vực Nam Bộ (Xem toàn văn)

The impacts of the Southern economic corridor and water resource exploitation of the Mekong river on the Southern region from the late 20th century up to now

157-167
16 Nguyễn Đăng Khoa

Biển Đông và chính sách của Trung Quốc dưới góc nhìn quan hệ quốc tế (Xem toàn văn)

Vietnam’s East Sea and the policy of China from an international relations perspective

168-176
17 Lê Anh Vũ

Thích nghi với cuộc sống hiện tại và mong đợi tương lai của công nhân là người Khmer ở Bình Dương (Xem toàn văn)

The adaptation to the present life and expectations for the future of Khmer-ethnic workers in Binh Dương

177-185
18 Nguyễn Thị Thúy Vy

Vai trò của báo chí trong sự biến động hệ giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (trường hợp Nam Kỳ) (Xem toàn văn)

The role of the Press in changing the system of cultural values in urban areas of Vietnam during the early 20thCentury: The Case of Cochinchina

186-195
19 PV

Bản tin khoa học công nghệ (Xem toàn văn)

Information on activities of science and technology

196-200

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu