280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 11/2017 - Tập 14, Số 11/2017 - KHXH&NV PDF. In Email
Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 08:44

Mô tả chung/General Description


Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes


11(2017)

Khoa học Xã hội và

Nhân văn

19 200 11/2017 Đang phát hành / Published

Mục lục/Contens


No.
Tên tác giả

Author
Tên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Nguyễn Thanh Tiến

Vai trò của tầng lớp thanh niên trí thức trong phong trào yêu nước ở Việt Nam (Từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1929) (Xem toàn văn)

The role of the intellectual youth in the patriotic movement in Vietnam (from post World War I to 1929)

5-15
2 Phạm Xuân Hậu, Trương Thị Thanh Tuyền

Đánh giá tiềm năng để phát triển điểm đến du lịch sinh thái tại khu Ramsar Láng Sen (tỉnh Long An) (Xem toàn văn)

Assessing the potentials for eco-tourism development in Lang Sen Ramsar Site (Long An)

16-29
3 Huỳnh Thanh Bình

Tìm về nguồn cội của hát Bóng rỗi Nam Bộ (Xem toàn văn)

Tracing back Bong Roi performance in Southern Vietnam

30-37
4 Phan Thúy Hằng

Tín ngưỡng dân gian trong một số tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 (Xem toàn văn)

Folk beliefs in some Vietnamese novels after 1986

38-46
5 Nguyễn Thị Tịnh Thy

Bộ ba tiểu thuyết động vật của Trung Quốc: Tô tem sói (Khương Nhung), Chó ngao Tây Tạng (Dương Chí Quân) và Hổ Trung Quốc (Lý Khắc Uy) từ góc nhìn so sánh (Xem toàn văn)

The Chinese animal trilogy: Wolf Totem (Jiang Rong), Tibetan Mastiff (Ya Zhijun), The Chinese Tiger (Li Ke Wei) through comparative lenses

47-59
6 Dương Mỹ Thắm

Truyện thơ Quốc ngữ Nam Kỳ: Lịch sử sưu tầm, giới thiệu và nghiên cứu (Xem toàn văn)

Narrative poetry written in Vietnamese Romanized script in Cochinchina: History of collection, introduction and research

60-70
7 Phạm Thị Lương

Diễn ngôn đối thoại của nhân vật trong truyện ngắn hiện thực Việt Nam 1932-1945 (Xem toàn văn)

The dialogue discourse of characters in Vietnamese realistic short stories 1932-1945

71-84
8 Đoàn Thị Huệ

Nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại (khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quang Thân) (Xem toàn văn)

The art of fiction of polynomial narrators in Vietnamese contemporary historical novels

(A survey of the works of Hoang Quoc Hai, Nguyen Xuan Khanh, Nguyen Mong Giac, Nguyen Quang Than)

85-92
9 Lê Sỹ Đồng

Âm hưởng cổ điển trong thơ Huỳnh Văn Nghệ (Xem toàn văn)

The classical sonority in Huynh Van Nghe’s poetry

93-103
10 Mai Trương Huy

Nhại và giễu nhại trong tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột của Hồ Anh Thái (Xem toàn văn)

Mimic and parody in the novel SBC là săn bắt chuột (SBC is mouse hunt) by Ho Anh Thai

104-115
11 Nguyễn Thị Huệ

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc qua việc xây dựng bản đồ ngôn ngữ (trường hợp tỉnh Trà Vinh) (Xem toàn văn)

Studying the vicissitudes of ethnographic languages via language mapping (the case of Tra Vinh province)

116-129
12 Võ Thị Mai Hoa

Ẩn dụ thời gian thực vật trong tiếng Hán và Tiếng Việt (Xem toàn văn)

Plant metaphor of time in Chinese and Vietnamese languages

130-138
13

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Các phương thức nhận dạng cấu trúc kết quả trong tiếng Việt (Xem toàn văn)

Ways of identifying the Vietnamese resultative construction

139-147
14 Nguyễn Đông Triều

Một góc nhìn về tính cách của Phan Thanh Giản qua một số tác phẩm của ông (Xem toàn văn)

The personality of Phan Thanh Gian viewed from some of his works

148-158
15 Ngô Trung Hà

Khung năng lực trong đào tạo nhân lực du lịch (Xem toàn văn)

Competencies Framework for Vietnam tourism human resources training

159-166
16 Trần Chí Vĩnh Long, Nguyễn Hoàng Bảo Huy

Nhận thức của nhân viên văn phòng về một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình (Xem toàn văn)

The perception of office staffs towards principles of perception in TV commercials

167-174
17 Nguyen Duc Nhan

Một số quan điểm về hứng thú của các nhà Tâm lí học phương Tây (Xem toàn văn)

Some views on interest from Western psychologists

175-175
18 Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Đình Văn, Nguyễn Thị Khánh Ly

Thực trạng và giải pháp phát triển nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau (Xem toàn văn)

The reality of and measures for New Countryside Development in Ca Mau province

186-200

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu