280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 10/2018 - Tập 15, Số 10/2018 - KHGD PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 08:53

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 15,

Số 10(2018)


Khoa học Giáo dục

Education Science
20
200 10/2018 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Nguyen Thi Minh Hong,

Huynh Van Son,

Nguyen Thi Diem My,

Sam Vinh Loc

Solutions to developing the school counseling staff in Vietnam

Một số giải pháp phát triển số lượng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường ở Việt Nam

5-16
2 Lê Văn Hảo

Phát triển văn hóa trường đại học phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Developing university culture in accordance with the requyrements of the Ministry of Education & Training's University Quality Assessment Standards 2017

17-27
3 Nguyễn Trọng Thuật

Đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ở các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương

Primary vocational training to meet the needs of enterprise industrial park in Binh Duong province

28-35
4 Trần Khánh Mai

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trường Đại học An Giang

Promoting the leadership role of the Party in the task of building, developing  and improving the quality of lecturers in national defense education at An Giang University

36-46
5 Đinh Thùy Trâm

Nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực giảng viên và kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam

Studying the relationship between instructor competence and students’ learning performance in the context of tertiary education in Vietnam

47-53
6 Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Rubric đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học của học sinh trung học phổ thông

Rubric for Assessing Literary Argumentative Essay Writing Competency for High School Students

54-64
7 Huỳnh Xuân Nhựt, Lê Thị Ngọc Thương

Khảo sát kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Investigating the pedagogic skills of the primary teachers trained in the traditional model in Ho Chi Minh City

65-75
8 Nguyễn Minh Giang

Dạy học tích hợp một số nội dung giáo dục giới tính cho học sinh lớp 3

Integrated teaching some contents of sex education for 3rd grade student

76-90
9 Đặng Thái Thịnh, Võ Hà Quang Định

Mô hình Blended Learning thích hợp như thế nào trong giáo dục đại học khối kinh tế? – Một tình huống triển khai tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

How is Blended Learning model suitable for higher education-especially in economics majors? – An empirical case study at University of Economics Ho Chi Minh City

90-99
10 Ngô Văn Thiện

Giảng dạy tích hợp: Nghiên cứu trong trường hợp giảng dạy Vật lí đại cương cho sinh viên
cao đẳng kĩ thuật

Integrated teaching: Research in teaching general Physics for students of technical college

100-108
11 Nguyễn Trí Ngẫn

Phát triển năng lực tư duy khái quát hóa cho học sinh lớp 12 thông qua bài tập hóa học hữu cơ

Developing the capacity of generative thinking of grade-12 students through organic chemistry exercises

109-119
12 Nguyễn Thị Nga, Trương Thị Oanh

Phân tích thực hành dạy học của giáo viên về khái niệm tích phân trong bối cảnh thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán bằng hình thức trắc nghiệm

Analysis of teaching practice on the concept of intergration in the contexte of the high school national examination held by objective tests

120-129
13

Nguyễn Ái Quốc,

Võ Thị Tú Quỳnh

Một phân tích tri thức luận khái niệm tập mở, tập đóng trong giải tích và tôpô học

An epistemological analysis of open sets and closed sets in analysis and topology

130-144
14 Trần Văn Học

Nghiên cứu một phần thực trạng dạy học Toán theo quan điểm liên môn: Trường hợp khái niệm tích phân

Studying a situation of teaching Mathematics in the interdisciplinary perspective: Case of integral concepts

145-158
15 Lương Việt Hưng

Dạy học Toán theo định hướng phát triển tư duy đồ thị dưới sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra

Teaching Mathematics following the approach of developing graph thinking with the help of Geogebra software

159-168
16

Nguyễn Phước Bảo Khôi,

Nguyễn Thành Trung

Một số yêu cầu đối với việc lựa chọn văn bản đáp ứng định hướng tích hợp trong dạy học Ngữ văn

Some requirements for choosing texts meeting the integration demand to Language Arts and Literature teaching

169-178
17

Huỳnh Thị Thu Toàn,

Bùi Thị Minh Nguyệt

Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập tiếng Pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Quy Nhơn

Research on reality of examination and evaluation of students’ French results at Quy Nhon University

179-188
18 Lê Hải Mỹ Ngân, Nguyễn Việt Hải

Một số thí nghiệm xác định chiết suất chất lỏng bằng phương pháp quan sát hỗ trợ dạy học khúc xạ ánh sáng và chiết suất môi trường – Vật lí 11

Experiments of measuring refractive index of transparent liquids by observation in teaching the light refraction and refractive index of a medium in Physics 11 high school

189-200

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu