280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Hợp tác Quốc tế
Chương trình thực tập dành sinh viên quốc tế PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 2 2011 16:16

Từ năm 2005 trường Đại học Sư phạm Tp.HCM đã khởi động chương trình thực tập sư phạm cho các sinh viên ngành tiếng Anh của các trường đại học nước ngoài có ký kết hợp tác với trường Đại học Sư phạm Tp. HCM. Các sinh viên tham gia chương trình sẽ thực tập giảng dạy tiếng Anh trong thời gian 10 tuần tại các trường phổ thông trong thành phố và tham gia tìm hiểu phương pháp giảng dạy và tìm hiểu văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các giáo sinh nước ngoài đã mang đến một không khí học tập mới cho học sinh tại các trường phổ thông cũng như đã thu nhận được nhiều kinh nghiệm hữu ích từ Việt Nam sau thời gian thực tập.

DANH SÁCH CÁC THỰC TẬP SINH QUỐC TẾ

STT

Tên sinh viên

Sinh viên trường

Địa điểm thực tập - Năm thực tập

1

Sara A. Rice

State University of New York – Potsdam (Mỹ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 01/ 2005

2

Sara Stuyck

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 01/2007

3

Lien De weer

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 01/2007

4

Sarah Arlequeeuw

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 01/2007

5

Elsbeth Grenié

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 02/2008

6

Shana Beerten

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 02/ 2008

7

Heleen Devriese

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 02/2009

8

Dorien Beyaert

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 02/2009

9

Jolien Dewaegeneere

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 01/ 2010

10

Lisa Gezels

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa - -1/2010

11

David Robert Paulson Jr.

Southern Connecticut State University (Mỹ)

Trường Trung học Thực hành – ĐHSP TP.HCM

2010 – 2011

12

Sophia Diamantis

Southern Connecticut State University (Mỹ)

Trường Trung học Thực hành – ĐHSP TP.HCM

2010 - 2011

13

Samantha Van Cleemput

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 02/ 2011

14

Louise Marcella Terryn

Arteveldehogeschool College University (Bỉ)

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – 02 – 2011

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu