Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Ban Giám hiệu
TS. Nguyễn Thị Minh Hồng PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 09:08

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác hợp tác Quốc tế, Khoa học công nghệ - Môi trường, Tạp chí Khoa học, dự án và thông tin - truyền thông.

- Trực tiếp phụ trách phòng Hợp tác Quốc tế, phòng Khoa học công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học, Viện NCGD, Thư viện, Trung tâm CREFAP, Trung tâm Ngoại ngữ, Ban Quản lý Dự án, các khoa tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật và Tổ NNKC.

 


 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào