Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Truy Cập

Weblinks

Ban Giám hiệu BGH qua các thời kỳ
Hiệu trưởng trường ĐHSP TP. HCM qua các thời kì
 1. PGS. Trần Thanh Đạm
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc (Q. Hiệu trưởng)
 3. PGS. Hoàng Chúng
 4. PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát
 5. PGS.TS. Từ Kỳ (Q. Hiệu trưởng)
 6. PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm (Q. Hiệu trưởng)
 7. TSKH. Bùi Mạnh Nhị
 8. TS. Bạch Văn Hợp
 9. PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng
 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. HCM qua các thời kỳ
 1. Thầy Trần Duy Châu
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS. TS. Cao Minh Thì
 5. Thầy Nguyễn Quốc Bảo
 6. Thầy Nguyễn Giáo Huấn
 7. PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát
 8. TS. Nguyễn Thị Bê
 9. PGS. TS. Từ Kỳ
 10. PGS. TS. Nguyễn Trọng Khâm
 11. NGƯT. Lê Vinh Quốc
 12. PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng
 13. TS. Dương Lương Sơn
 14. TS. Bạch Văn Hợp
 15. TS. Huỳnh Thanh Triều
 16. PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn
 17. ThS. Đặng Chính Nghĩa
 
PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng

PGS. TS. Nguyễn Kim HồngHiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách chung, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen...

PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn

PGS. TS. Hoàng Văn CẩnPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác giáo trình. - Theo dõi và ký các báo cáo của...

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác hợp tác Quốc tế, Khoa học công nghệ - Môi trường, Tạp chí Khoa học, dự án...

ThS. Đặng Chính Nghĩa

ThS. Đặng Chính NghĩaPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác quản trị, thiết bị, xây dựng cơ bản, học sinh, sinh viên, truyền thông, an...

 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào