Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa
  
Trang Chủ Các tổ bộ môn Tổ giáo học pháp
Bộ môn Giáo hoc pháp
Bộ môn Giáo Học Pháp PDF. In Email
Chủ nhật, 29 Tháng 7 2012 02:35

BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

(THEORY AND PRACTICE OF CHEMISTRY TEACHING DIVISION)

Cập nhật ngày: 15/9/2016 (Update:15/9/2016)

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN,  CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Chức danh, chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

1.

Phan Đồng Châu Thủy

Giảng viên,

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Trịnh Văn Biều

Giảng viên cao cấp

Tiến sĩ, PGS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Đào Thị Hoàng Hoa

Giảng viên

Trưởng phòng TN

Thạc sĩ/ NCS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Thái Hoài Minh

Giảng viên

Thạc sĩ/ NCS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Trịnh Lê Hồng Phương

Giảng viên

Thạc sĩ/ NCS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Cao Duy Chí Trung

Giảng viên

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

(MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

 1. Đào tạo giáo viên
 2. Dạy học dự án
 3. Dạy học tích hợp
 4. Các phương pháp dạy học hiện đại
 5. Ứng dụng ICT trong dạy học hóa học
 6. Dạy học phát triển năng lực
 7. Thí nghiệm hướng tới người học
 8. Đánh giá năng lực học sinh trong dạy học hóa học ở phổ thông
 9. Phương pháp nghiên cứu didactics trong hóa học

III. CÁC GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI, BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

Giáo trình đã xuất bản (Published textbooks)

 1. Trịnh Văn Biều (1997). Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông trung học.  NXB Giáo dục, HàNội.
 2. Trịnh Văn Biều (2000). Giảng dạy hoá học ở trường phổ thông. NXB Đại học quốc gia TP.HCM.

Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT (N0)

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Nghiên cứu nội dung phương pháp đào tạo sinh viên sư phạm và bồi dưỡng giáo viên hoá học sử dụng tin học và công nghệ thông tin trong dạy học hoá học ở trường trung học.

Lê Trọng Tín

 

B2002

2

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ lên lớp của giáo sinh thực tập Khoa Hoá ĐHSP TP.HCM

Trịnh Văn Biều

Hồ Xuân Đậu, Võ Thị Thu Hằng, Trang Thị Lân, Nguyễn Quỳnh Mai, Mai Văn Ngọc, Vũ Thị Thơ, Phạm Ngọc Thủy, Trần Đình Hương, Nguyễn Huỳnh Thanh Vinh.

B2002

3

Nghiên cứu việc tổ chức một số hoạt động rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa Hoá Đại học Sư phạm TP.HCM

Trịnh Văn Biều

Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Phạm Ngọc Thủy, Phan Thị  Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lâm Vĩnh Thuận, Vũ Thị Kim Trinh, Nguyễn Thị Bạch Yến.

B2005

4

Dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực và dạy học hợp tác

Trịnh Văn Biều

Lê Trung Thu Hằng, Đào Thị Hòang Hoa, Thái Hoài Minh, Trịnh Lê Hồng Phương, Phạm Ngọc Thủy.

B2009

5

Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học học phần Thực hành Lý luận dạy học Hoá học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới

Trịnh Văn Biều

Trang Thị Lân,

Vũ Thị Thơ,

Trần Thị Vân.

 

Cơ sở

2002

6

Các biện pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh trung bình, yếu môn Hoá học trung học phổ thông

Trịnh Văn Biều

 

Cơ sở

2013

7

Sử dụng phần mềm dạy học tương tác để nâng cao hiệu quả dạy học hóa học ở trường phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Phan Thị Thùy Trang, Lê Trung Thu Hằng.

Cơ sở

2009

8

Xây dựng tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy và học bằng tiếng anh phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên

Trịnh Lê Hồng Phương

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Minh Tấn,

Vũ Thị Hải Yến

Cơ sở

2014

9

Sử dụng phần mềm Flash Mx để thiết kế bài giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn Hoá học 10-chương trình chuyên ban-ban KHTN

Thái Hoài Minh

 

Cơ sở

2005

 

10

Thiết kế giáo trình điện tử ”Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học ở trường phổ thông” dùng trong đào tạo theo tín chỉ của trường ĐHSP. TP.HCM

Thái Hoài Minh

Trịnh Lê Hồng Phương, Phan Đồng Châu Thủy

Cơ sở

2012

 

11

Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử Hóa học phổ thông có tích hợp các phần mềm dạy học tích cực, hiện đại

Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh

 

Thành phố

2014

 

12

Vận dụng mô hình Blended learning trong dạy học học phần “Tin học ứng dụng trong hóa học” thông qua hệ thống quản lý học tập Moodle

Thái Hoài Minh

Phan Đồng Châu Thủy

Cơ sở

2015

(đang thực hiện)

13

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập học sinh trung học phổ thông

Nguyễn Kim Dung

Đào Thị Hoàng Hoa

Đề tài cấp Bộ trọng điểm

2011

14

Dạy học dự án trong học phần “Giảng dạy hóa học ở trường phổ thông” ở khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Phan Đồng Châu Thủy

 

Cơ sở

2012

15

Xây dựng hệ thống dự án dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông theo định hướng dạy học tích hợp

Phan Đồng Châu Thủy

Nguyễn Cương, Đặng Thị Oanh, Trịnh Văn Biều, Thái Hoài Minh, Phạm Hồng Bắc, Trịnh Lê Hồng Phương

B2016

(đang thực hiện)

Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT (N0)

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí / hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

1

Dạy học hợp tác- một xu hướng mới của giáo dục thế kỷ XXI

Trịnh Văn Biều

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM

25(59)

2011

2

Dạy học dự án-từ lí luận đến thực tiễn

Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM

28(62)

2011

3

Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học môn hóa học của giáo viên trung học phổ thông

Trịnh Văn Biều

Tạp chí Giáo chức Việt Nam (60)

2012

4

Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến

Trịnh Văn Biều

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

40(74)

2012

5

Một số vấn đề cần quan tâm đối với học sinh trung bình, yếu môn Hóa học

Trịnh Văn Biều ,

Hoàng Thị Tuyết

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

59(93)

2014

6

Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông

Trịnh Văn Biều, Khămmany Sengsy

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

62(96)

2014

7

Các biện pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh  trung bình, yếu môn hóa học

Trịnh Văn Biều,

Nguyễn Anh Duy,

Cao Thị Minh Huyền

Tạp chí khoa học

ĐHSP TPHCM

65(99)

2014

8

Vận dụng lí thuyết dạy học tương tác trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, số 25

2011

9

Dạy học dự án-từ lí luận đến thực tiễn

 

Trịnh Văn Biều,

Phan Đồng Châu Thủy,

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, số 28

2011

10

Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ  việc dạy và học một số nội dung hóa học ở trường trung học phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, số 37

2012

11

Xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học Đại học Quy Nhơn, số 1, Tập VII

 

2013

12

Xác định hệ thống các năng lực học tập cơ bản trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM. Số 59

2014

13

Xây dựng thang đánh giá năng lực tư duy phê phán hóa học cho học sinh phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương,

Đoàn Ngọc Anh

Thông tin khoa học – giáo dục trường Đại học Bạc Liêu. Số 18

2015

14

Xây dựng thang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học cho học sinh phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương,

Đoàn Cảnh Giang

Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP.HCM. Số 68

2015

15

Thực trạng dạy học hóa học ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực phía Nam

Đoàn Cảnh Giang,

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí Hóa học & Ứng dụng. Số chuyên đề 31

2015

16

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh phổ thông thông qua tổ chức dạy học dự án

Trịnh Lê Hồng Phương

Tạp chí khoa học giáo dục kĩ thuật trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM. Số 33

2015

17

Dùng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh phổ thông

Trịnh Lê Hồng Phương,

Lưu Thị Hồng Duyên

Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Số 8

2015

18

Developing critical thinking competence through using the exercise in teaching chemistry in high school

Trịnh Lê Hồng Phương

Journal of Technical Education Science. No 35A

2016

19

Phát triển năng lực tư duy phê phán thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học “Thử - Sai” trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

Trịnh Lê Hồng Phương,

Đoàn Ngọc Anh

Thông tin khoa học – giáo dục trường Đại học Bạc Liêu. Số 20

2016

20

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc đánh giá quá trình trong dạy học theo dự án

Phan Đồng Châu Thủy, Thái Hoài Minh

Tạp chí Khoa học Giáo dục số 02(22)/2012, Trường Đại học Sư Phạm-Đại học Huế.

2012

21

“Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học theo dự án”

Thái Hoài Minh, Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí khoa học giáo dục (số 82/ 2012), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, tr. 21-23.

2012

22

Quy trình hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng phần mềm Yenka để thiết kế thi nghiệm hóa học ảo

Thái Hoài Minh

Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (Chuyên san Khoa học giáo dục) (số 57(4)/ 2012), tr. 93-101.

2012

23

Xây dựng quy trình rèn luyện kĩ năng khai thác tư liệu dạy học trên internet cho sinh viên sư phạm hóa học

Thái Hoài Minh

Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM (số 37(71)/2012), tr.150-155.

2012

24

Vận dụng Webquest trong dạy học nội dung axit sunfuric (chương trình hóa học 10 nâng cao)

Thái Hoài Minh,

Nguyễn Thị Kim Thoa

Tạp chí Trường Đại học Sư phạm TPHCM số 48(82), tr.34-42.

2013

25

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài Hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao

Đào Thị Hoàng Hoa,

Thái Hoài Minh,

Phan Thiên Thanh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 48(82), trang 164-171

2013

26

Phát triển năng lực ứng dụng ICT trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học thông qua học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

Thái Hoài Minh,

Kiều Phương Hảo

Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam” tại trường Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn TP.HCM.

2014

27

Xây dựng sách điện tử hỗ trợ sinh viên sư phạm  rèn luyện kĩ năng ứng dụng CNTT thiết kế trò chơi sử dụng trong dạy học hóa học

Thái Hoài Minh,

Lê Thị Thu Sang

Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học” tại Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng.

2014

28

Vận dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong học phần “Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông”

Kiều Phương Hảo,

Thái Hoài Minh

Tạp chí khoa học trường ĐHSP TP HCM, số 28, 2011. Tạp chí Hóaa học ứng dụng (số 4/2015)

2015

29

Performance assessment: Perspectives from Vietnamese teacher candidates and instructors - A case study

Hoa Dao,

Nhung Pham

Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Đổi mới giáo dục ICER 2014, Huế

 

2014

30

Rèn luyện kĩ năng kiểm tra đánh giá cho sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Chương trình dạy học Intel”

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2(01), trang 100-107

2012

31

Vận dụng các cấu trúc dạy học hợp tác vào giảng dạy Hóa học phổ thông

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 39(73), 126-135

 

2012

32

Thực trạng dạy học học phần “Tập giảng” cho sinh viên khoa Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 42(76), trang 103-111

2013

33

Đánh giá hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Tập giảng”

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 1 tập VII năm 2013, trang 5-11

 

2013

34

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài Hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao

Đào Thị Hoàng Hoa,

Thái Hoài Minh,

Phan Thiên Thanh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 48(82), trang 164-171

 

2013

35

Dạy học Hóa học bằng Tiếng Anh theo định hướng tích hợp nội dung và ngôn ngữ

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 54(88), trang 19-29

2014

36

Chuẩn bị cho giáo viên trước đổi mới giáo dục hóa học trung học hiện nay tại Việt Nam

Đào Thị Hoàng Hoa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 57(91), trang 124-133

2014

37

Thái độ của học sinh đối với môn Hóa học từ góc nhìn của giáo viên Hóa học

Đào Thị Hoàng Hoa,

Đỗ Hồng Thu Minh,

Trần Lê Ngọc Ánh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2015

38

Đặc điểm của dạy học theo dự án

Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐHSP Huế, Đại học Huế, 03(19), 132-137.

2011

39

Nhiệm vụ, thách thức của giáo viên, học sinhViệt Nam trong dạy học theo dự án

Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí Khoa học, ĐHSP Tp.HCM, 31(65), 145-151,

 

2011

40

Dạy học dự án bài “Khái niệm về Tecpen”, chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao

Phan Đồng Châu Thủy,

Nguyễn Quỳnh Mai Phương

Tạp chí Khoa học, ĐHSP Tp.HCM., 34 (68), 68-91.

2012

41

Tiến trình dạy học theo dự án học phần “Lí luận và phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông”

Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng, 3 (02), 115-123.

2012

42

Một số giải pháp giúp giáo viên và học sinh vượt qua thách thức khi dạy học theo dự án

Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế,

tập 76B, số 7, 239-245.

2012

43

Dạy học theo dự án phần “Dầu mỏ” bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên trong chương trình hóa học lớp 11 nâng cao

Phan Đồng Châu Thủy,

Phạm Hồng Bắc

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, tập 57, số 4

2012

44

Thiết kế dự án dạy về phương pháp giảng dạy các học thuyết và định luật hóa học

Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng, số 9 (04), 84-89.

2013

45

Dạy học dự án có tích hợp giáo dục môi trường trong môn học Phương pháp dạy học hóa học phổ thông

Phan Đồng Châu Thủy

Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Huế, số 01 (29), 31-38.

2014

45

Sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề
cho học sinh lớp 10 THPT

Phan Đồng Châu Thủy,

Phạm Lê Thanh

Tạp chí Khoa học – trường Đại học Sư phạm TP.HCM (số 4/2016).

 

2016

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN  NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC        (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1

Từ Kỳ

Tiến sĩ

PGS

Nhà giáo Ưu tú

Trưởng Khoa

(1979- 1988)

Phó Hiệu trưởng

(từ 1988)

Giảng dạy Hóa đại cương; hướng dẫn luận văn TN ĐH, Cao học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Quản lý: Khoa, Trường

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Cử nhân

 

Văn phòng khoa

3

Lâm Thị Oanh Oanh

Cao đẳng

 

Văn phòng khoa

4

 

Lê Trọng Tín

Tiến sĩ

 

Trưởng Khoa

(1997- 2001)

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hóa; hướng dẫn luận văn TN ĐH, Cao học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Quản lý: Khoa

5

Trần Thị Vân

Thạc sĩ

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hóa, hướng dẫn luận văn TN ĐH, tham gia NCKH…

6

Trang Thị Lân

Tiến sĩ

 

Phó Trưởng Khoa

(2001-2010)

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hóa; hướng dẫn luận văn TN ĐH, Cao học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

Quản lý: Khoa

7

Vũ Thị Thơ

Thạc sĩ

 

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành PPDH Hóa, hướng dẫn luận văn TN ĐH, tham gia NCKH…

8

Lê Thị Lý

Tiến sĩ

 

 

Chuyển công tác

9

Phạm Ngọc Thủy

Thạc sĩ

 

Trợ lý tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học