Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa
  
Trang Chủ Các tổ bộ môn Tổ Công Nghệ Môi Trường
Bộ môn Công nghệ môi trường
Giới thiệu Bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trường PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 7 2012 16:25

BỘ MÔN HÓA CÔNG NGHỆ- MÔI TRƯỜNG

(ENVIRONMENTAL – TECHNOLOGICAL CHEMISTRY  dIVISION)

Cập nhật ngày: 15/9/2016 (Update: 15/9/2016)

Gồm:

  1. I. Danh sách giảng viên, chuyên viên đang công tác
  2. II. Đinh hướng nghiên cứu chính

III. Các công trình khoa học đã công bố

IV. Danh sách giảng viên, chuyên viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

---------------------------------

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN,  CHUYÊN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC

(CURRENT TEACHING STAFF AND SUPPORTING STAFF)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Chức danh, chức vụ (Title/Position)

Học vị/học hàm (Degree/Academic rank)

Email

1

Dương Bá Vũ

Giảng viên

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Trương Chí Hiền

Giảng viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Trần Thị Lộc

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Kim Diễm Mai

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Phan Trọng Bình

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Lê Thị Hình

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Nguyễn Thành Lộc

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Võ Công Minh

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

II.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

(MAJOR RESEARCH ORIENTATION)

1. Trương Chí Hiền

- Phân tích một số chỉ tiêu môi trường, từ đó đánh giá chất lượng môi trường.

- Phân tích, xây dựng phương pháp xử lý các mẫu nước thải phù hợp với mục đích nhất định; tối ưu điều kiện xử lý thông qua việc vận hành mô hình trong phòng thí nghiệm.

- Tối ưu hóa điều kiện trong xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp lên men kỵ khí (biogas) theo hướng tạo ra phân bón hữu cơ có chất lượng tốt từ chất thải sau xử lý.

2. Trần Thị Lộc

- Phân tích các chỉ tiêu trong môi trường đất nông nghiệp – nước – phân bón.

- Xử lý ô nhiễm môi trường.

- Đánh giá tác động môi trường.

- Giáo dục môi trường thông qua bộ môn hóa học và tham quan nhà máy.

- Đánh giá kỹ năng tiếp cận của sinh viên đối với các quy trình, kỹ thuật sản xuất ở các nhà máy.

3. Nguyễn Kim Diễm Mai

- Phân tích các chỉ tiêu môi trường và các chất ô nhiễm trong nước bằng phương pháp điện di mao quản.

- Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học và phương pháp oxi hóa tăng cường.

III. CÁC GIÁO TRÌNH, ĐỀ TÀI, BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

(PUBLISHED TEXTBOOKS, RESEARCH AND PAPERS)

Các đề tài đã và đang thực hiện (Finished and On-going research projects)

STT (N0)

Tên đề tài

(Name of research projects)

Chủ nhiệm (Author)

Người tham gia (Participants)

Cấp/năm (Level/Year)

1

Xây dựng một số bài thực hành phân tích đất nông nghiệp và nước cho học phần Hóa Công nghệ - Môi trường

Trần Thị Lộc

-

Trường

/2013

2

Xây dựng quy trình phân tích As(III) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản

Nguyễn Kim Diễm Mai

Nguyễn Văn Bỉnh

Trương Chí Hiền

Lê Thị Diệu

Trường

/2014

Các bài báo đã công bố (Published papers)

STT (N0)

Tên bài báo

(Name of papers)

Tên các tác giả

(Authors)

Tên tạp chí / hội nghị, hội thảo khoa học (Journal/Conference/

Academic Workshop)

Năm

Published year/Date of Conference

1

Xác định hàm lượng lân trong đất ở nông trường cao su Nhà Nai, Bình Dương bằng phương pháp trắc quang

Trần Thị Lộc

Tạp chí khoa học trường ĐHSP TP HCM, số 47, trang 61 - 66

2013

2

Tối ưu quy trình phân tích đồng thời các anion vô cơ trong mẫu nước môi trường sử dụng hệ điện di mao quản vận hành bằng tay kết hợp với detectơ độ dẫn không tiếp xúc

Nguyễn Bích Ngọc Nguyễn Kim Diễm Mai

Dương Hồng Anh

Phạm Hùng Việt

Tạp chí Khoa học ĐHQG, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4, Trang 29-35

2013

3

Xác định hàm lượng As(III) trong nước ngầm tại xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng đetectơ đo độ dẫn điện không tiếp xúc

Nguyễn Kim Diễm Mai

Phạm Thị Thanh Thủy

Dương Hồng Anh

Tạp chí Khoa học ĐHQG, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1, Trang 51-57

2014

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN  NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC        (RETIRED OR EX-TEACHING AND SUPPORTING STAFF)

(Tính thời gian công tác từ năm 1976)

STT (N0)

Họ và tên

(Full name)

Học vị/học hàm

(Degree/Academic rank)

Chức vụ cao nhất

đã đảm trách, thời gian

(Highest position hold, duration)

Một số nhiệm vụ quan trọng đã đảm trách

(Important positions hold)

1

Nguyễn Văn Bỉnh

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trường

Giảng dạy Công nghệ - Môi trưởng, Hóa nước, Hóa nông nghiệp, Hóa kỹ thuật, …; hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học; hướng dẫn cán bộ trẻ; tham gia NCKH…

2

Lê Thị Diệu

Cử nhân

Chuyển công tác tháng 8/2015

Quản lý phòng thí nghiệm Hóa Công nghệ - Môi trường

 

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học