Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Ths Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần - Khóa 28 PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 11 2018 00:00

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 5 (Từ ngày16/11 đến 24/11/2018) - Khóa 28. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 4 - Khóa 28. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 3 - Khóa 28. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 2 - Khóa 28. Xem file

 
Lịch thi kết thúc học phần Đợt 1 - Khóa 28 PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 4 2018 11:03

Lịch thi kết thúc học phần (Tiếng Anh và Triết học) Đợt 1 - Khóa 28. Xem file

Danh sách dự thi Tiếng Anh. Xem file

Danh sách dự thi Triết học. Xem file

 
Lịch thi kết thúc học phần Đợt 4 và 5, cao học khóa 27 PDF. In Email
Thứ tư, 25 Tháng 10 2017 16:43

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 4 và 5, Cao học khóa 27. Xem chi tiết

 
 Truy cập