Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Ban Giám hiệu Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

16 Tháng Tư 2018 - 22 Tháng Tư 2018
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
16 Tháng Tư
08:05  Chào cờ đầu tuần Chi tiết Sân trường Công chức, viên chức làm việc tại cơ sở 280 An Dương Vương.
14:00  Họp về công tác rà soát, đánh giá và sửa đổi, cập nhật Chương trình đào tạo chính quy Chi tiết Phòng C207 PHT phụ trách đào tạo; Trưởng các phòng ĐT, phòng TTĐT, phòng KT&ĐBCL, phòng TCHC, phòng KHTC, phòng CTCT&HSSV; đại diện BCN các khoa và 01 cán bộ chủ chốt trong xây dựng Chương trình đào tạo của các khoa.
Thứ ba
17 Tháng Tư
08:00  Hội nghị liên tịch xin ý kiến chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2020 Chi tiết Phòng C207 Đại diện BTK Hội Sinh viên VN Tp. Hồ Chí Minh, đại diện Thường trực Đoàn Trường, BTK Hội Sinh viên VN Trường, Thư mời.
08:30  Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018 nhóm ngành Khoa học Tự nhiên – Công nghệ Chi tiết Phòng A508 Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 820/QĐ-ĐHSP ngày 21/03/2018).
Thứ tư
18 Tháng Tư
09:00  Họp Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Chi tiết Phòng A508 BQL Chương trình ETEP Trường, Văn phòng ETEP.
Thứ năm
19 Tháng Tư
09:00  Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ đặt hàng cấp trường “Khảo sát vị trí việc làm của cử nhân hệ chính quy tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2016)”, mã số CS.2017.19.72NV. Chủ nhiệm: PGS.TS. Ngô Minh Oanh – Viện Nghiên cứu Giáo dục Chi tiết Phòng A508 Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 926/QĐ-ĐHSP ngày 03/4/2018).
13:30  Báo cáo chuyên đề “Education Revolution, Transformation, and Cross-boarding in Taiwan and Vietnam” Chi tiết Phòng C207 Phòng HTQT, phòng KHCN&MT – TCKH, đại diện khoa Tâm lý học, khoa KHGD, Viện Nghiên cứu giáo dục và các giảng viên có quan tâm.
14:30  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm TPHCM”, mã số CS.2016.19.30. Chủ nhiệm: ThS. Đào Thị Mộng Ngọc – Khoa Lịch sử Chi tiết Phòng A508 Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 893/QĐ-ĐHSP ngày 29/3/2018).
Thứ sáu
20 Tháng Tư
08:30  Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Chi tiết Phòng C207 Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.
17:30  Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2020 – Phiên thảo luận Chi tiết Phòng A508, B405, C207, C1009 Đại biểu tham dự Đại hội, Thư mời.
Thứ bảy
21 Tháng Tư
07:00  Tập huấn triển khai kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ và Môi trường năm 2018 và Xây dựng kế hoạch năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chi tiết Phòng A509 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu thuộc các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ từ Đà Nẵng trở vào, Thư mời.
07:30  Tổng kết thực tập sư phạm khoa tiếng Pháp Chi tiết Phòng C1009 Giảng viên, sinh viên hệ sư phạm khoa tiếng Pháp.
13:00  Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2020 – Phiên thứ 1 Chi tiết Hội trường B Đại biểu tham dự Đại hội, Thư mời.
18:00  Hội nghị lần 1 – Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 – 2020 Chi tiết Phòng C207 Đại diện BTK Hội Sinh viên VN Tp. Hồ Chí Minh, đại diện Thường trực Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên VN Trường nhiệm kỳ 2018 – 2020, Thư mời.
Chủ nhật
22 Tháng Tư
07:00  Tổ chức Kỳ thi tiếng Trung HSK đợt tháng 4/2018 (cả ngày) Chi tiết Giảng đường D, lầu 3, lầu 5 dãy nhà A, dãy nhà B Theo Kế hoạch số 94/KH–ĐHSP ngày 29/3/2018.
07:30  Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2020 – Phiên thứ 2 Chi tiết Hội trường B Đại biểu tham dự Đại hội, Thư mời.
08:00  Chuyên đề “Tìm hiểu chương trình môn Ngữ văn sau năm 2018 và những định hướng cho giáo viên” Chi tiết Phòng A509 Giảng viên, sinh viên khoa Ngữ văn.


 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào