280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Khoa Công Nghệ Thông Tin
QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ PDF In Email
Thứ ba, 10 Tháng 1 2017 09:52

Sinh viên xem Quy chế đào tạo 2045Hướng dẫn thực hiện quy chế 2045 (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-ĐHSP ngày 05/09/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.HCM). Quy chế áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho tất cả các khóa.

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu