280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Khoa Công Nghệ Thông Tin
KẾ HOẠCH NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 PDF In Email
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:57

Sinh viên nộp 02 cuốn báo cáo đồ án tốt nghiệp + 02 đĩa CD (bao gồm bản mềm của báo cáo (docx, pdf) và source code của chương trình) + 01 đơn xin bảo vệ đồ án có chữ ký của GVHD (theo biểu mẫu của khoa) từ 15h00 -16h00 ngày  08/12/2017 tại VPK B.507; từ 8h00-9h00 ngày 09/12/2017 tại I101.

Sinh viên báo cáo đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017. Khoa CNTT sẽ thông báo danh sách hội đồng bảo vệ đồ án từ ngày 10/12/2107

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu