280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Khoa Lịch Sử
THÔNG BÁO THI VẤN ĐÁP HP LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN HIỆN ĐẠI 1 PDF In Email
Thứ ba, 19 Tháng 12 2017 01:09

Các bạn sinh viên của Học phần LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN HIỆN ĐẠI 1 sẽ thi VẤN ĐÁP theo thời gian, địa điểm như sau:

- Thời gian:  Cả ngày 22.12.2017 (Thứ Sáu, bắt đầu lúc 7.30)

- Địa điểm: phòng B.312; B.313; B.314 (cơ sở An Dương Vương)

- Trình tự thi: Lớp chiều thứ Ba thi trước; sau đó, là 2 lớp chiều thứ Bảy

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu