280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước dành cho sinh viên hệ cử tuyển PDF In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 13:35

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước thông báo về chế độ học bổng, trợ cấp; Học phí đối với sinh viên diện cử tuyển; Thủ tục, hồ sơ nhận học bổng, trợ cấp; Học phí đối với sinh viên diện cử tuyển như sau: xem thông báo

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu